• تلفن09197544858
  • ایمیلfardadtahvieh@yahoo.com
  • آدرساستان البرز ، کرج ، میدان استاندارد ، بلوار کامیونداران ، شهرک صنفی و صنعتی ، کوی اقاقیا ، اقاقیا دوم
  • ساعتهای آزاد08:00 - 14:00
  • تلفن09197544858
  • ایمیلfardadtahvieh@yahoo.com
  • آدرساستان البرز ، کرج ، میدان استاندارد ، بلوار کامیونداران ، شهرک صنفی و صنعتی ، کوی اقاقیا ، اقاقیا دوم
  • ساعتهای آزاد08:00 - 14:00

فن های سانتریفیوژ فوروارد فرداد تهویه

یک فن سانتریفیوژ فوروارد دارای شکل استوانه‌ای و تعداد زیادی پره‌های کوچک در محیط پروانه می‌باشد. پروانه  Forward به محفظه‌ای نیاز دارد که هوای با سرعت بالا را که از نوک تیغه پروانه خارج می‌شود به نیروی ساکن با سرعت پایین‌تر تبدیل کند. محفظه نیز جریان هوا را به سمت خروجی هدایت می‌کند.

فن‌های سانتریفیوژ فوروارد فرداد تهویه به 2 دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

  • Single Inlet فن یک‌طرفه فرداد تهویه (FTSF)
  • Double Inlet فن دوطرفه فرداد تهویه (FTDF)

منطقه بهترین عملکرد برای یک فن سانتریفیوژ فوروارد زمانی است که با فشار بالاتر کار می‌کند. یک فن سانتریفیوژ فوروارد در زمانی که فشار زیاد در برابر جریان‌های با حجم کمتر موردنیاز است بهترین کارکرد را دارد.

انواع فن های فوروارد :

FTDF-2412/4030-M150D

FTSF-2810/4716-M18